William Bratton. (AP Photo/Reed Saxon, File)
William Bratton. (AP Photo/Reed Saxon, File)